Folosirea site-ului de față implică acceptarea explicită a termenilor de utilizare, a condițiilor și a politicii de confidențialitate. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor. 

Proprietarul acestui site este SC CHRIS - TEAM SRL.
 

SC CHRIS - TEAM SRL își rezervă dreptul de a actualiza / schimba / modifica fără o notificare prealabilă aceste Condiții generale și conținutul site-ului. Pentru a evita orice neînțelegere este recomandabil să verificați aceste secțiuni de fiecare dată când accesați site-ul și doriți să efectuați operațiuni pe acesta. În acest fel veți acționa în cunoștință de cauză.
 


I. ELEMENTE DEFINITORII
 


1.Termeni
 

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri/produse de către SC CHRIS - TEAM SRL, prin intermediul magazinului virtual al site-ului www.globuri.com către Cumpărător. Astfel, următorii termeni vor însemna :
 

Cumpărător a
persoană fizică, persoană juridică sau orice altă entitate ce emite o Comandă.

Vânzător - SC CHRIS - TEAM SRL, având sediul social în Pucioasa, Str. Republicii, Bloc 21, Apartament 2, cod poștal 135400, DAMBOVIȚA, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului : J15/1415/2006, CUI RO 20256179. 

Bunuri - orice produse menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
 

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător. 

Drepturi de proprietate intelectuală - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. 

Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă. 


2. Obligațiile dumneavoastră de înregistrare
 

Pentru utilizarea serviciului, sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dvs. În situația în care considerăm că această obligație nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă.
 

ATENȚIE - Adresa se va completa fără diacritice, altfel modulul transportatorulul vă va spune că ”nu există transportator pentru zona dumneavoastră”

3. Securitatea Datelor Personale (Confidențialitate, cookies, informații personale)
 

Datele personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site.
Protectia datelor personale4. Drepturi de autor
 

Întregul conținut al site-ului www.globuri.com , incluzând în această noțiune texte, imagini, elemente de grafică web, și orice alte date, este proprietatea SC CHRIS - TEAM SRL și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.
 
Folosirea fără acordul scris a SC CHRIS - TEAM SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.
 

SC CHRIS - TEAM SRL asigură utilizatorului site-ului acces limitat pe acest site în scopul cumpărării produselor și informării de specialitate, dar nu îi conferă dreptul de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a folosi în scopuri comerciale acest site fără acordul expres și în scris al SC CHRIS - TEAM SRL.
 


5. Legături către alte site-uri
 

SC CHRIS - TEAM SRL nu răspunde și nu poate fi făcută responsabilă de conținutul (înțelegând prin aceasta inclusiv natura lor) site-urilor la care se ajunge prin link-uri existente pe www.globuri.com . Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora..
 


6. Comunicări electronice
 

Prin folosirea site-ului www.globuri.com pentru cumpărarea de bunuri/produse, utilizatorul își dă acceptul implicit pentru primirea notificarilor în format electronic de la SC CHRIS - TEAM SRL, incluzând în această categorie comunicări prin e-mail și/sau anunțuri pe site.
 
SC CHRIS - TEAM SRL respectă libertatea de opțiune și oferă posibilitatea utilizatorilor să-și exprime dorința de a nu mai primi comunicări electronice, stopând prin aceasta comunicarea pe e-mail.
 


7. Responsabilități privind produsele comercializate
 

SC CHRIS - TEAM SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor cumpărate prin intermediul acestui site.
 

SC CHRIS - TEAM SRL nu garantează că prezentările produselor sau orice alte elemente de conținut al site-ului sunt lipsite de erori sau că site-ul oferă informații complete.
 
De asemene, SC CHRIS - TEAM SRL nu răspunde și nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcționarea site-ului, informațiile și conținutul acestuia.
 


8. Dispute și Conflicte
 

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competențe.

Orice conflict apărut între SC CHRIS - TEAM SRL și client/cumpărători se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabila, prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compententa instanțelor românești. II CONTRACTUL COMERCIAL LA DISTANȚĂ

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.globuri.com Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. 

Comanda va fi compusă din următoarele documente :
 

a. Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
 

b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 

c. Termenii și condițiile contractuale
 

Dacă Vânzătorul confirmă comandă, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
 

Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.
 

VÂNZĂTOR :
 
SC CHRIS - TEAM SRL
 
J15/1415/2006, CUI : RO20256179
 
Sediul social: Pucioasa, Dâmbovița, Str. Republicii, Bloc 21, Apartament 2
Tel : 0245760545, contact@globuri.com
 
www.globuri.com

BANCA : BANCA TRANSILVANIA Pucioasa
 
IBAN: RO64BTRL01601202N46577XX

CUMPĂRĂTOR o persoana fizică sau juridică identificată conform Comenzii emise, denumită pe parcursul acestui contract Cumpărător Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
 

Cumpărătorul se obligă să cumpere de la Vânzător, iar Vânzătorul se obligă să furnizeze produsele solicitate prin Comanda efectuată de către Cumpărător și confirmată de către Vânzător, în cantitatea specificată de către Cumpărător în cadrul Comenzii.
 

Art. 2. LIVRAREA PRODUSELOR -conform Comenzii solicitate
 

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
 

1. Contractul intră în vigoare în momentul confirmării de către SC CHRIS - TEAM SRL a comenzii lansate de Cumpărător.
 

2. Confirmarea comenzii de către SC CHRIS - TEAM SRL se va face telefonic sau prin e-mail pe adresa de corespondență furnizată de către Cumpărător.
 

Art. 4. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI
 

1. Să livreze produsele ambalate.
 

2. Să livreze produsele comandate de Cumpărător în cantitățile, la prețul și în timpul prevăzut în confirmarea comenzii
 

3. Să informeze Cumpărătorul în situația întârzierii sau imposibilității asigurării produselor comandate în totalitate sau parțial
 

4. În situația în care Cumpartorul denunță contractul în baza prevederilor art. 7.1, 
înainte de livrarea produselor, renunțând la comanda sa, SC CHRIS - TEAM SRL se obligă să nu mai efectueze această livrare. 

Art. 5. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI
 

1. Se obligă să ia la cunoștință de prevederile Condițiilor generale de utilizare ale site-ului de vânzări online www.globuri.com și recunoaște că a fost de acord cu ele la efectuarea comenzii și implicit semnarea acestui contract.
 

2. Se obligă să plătească valoarea contractului (valoare produse și valoare livrare) la primirea produselor.
 

Art. 6. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII
 

Proprietatea asupra Bunurilor/Produselor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin poștă sau curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.Dacă după transferul proprietății Cumpărătorul constată diferențe între comandă (factură) și conținutul coletului, acesta va notifica în scris Vânzătorul în termen de maxim 3 zile.
 

Art. 7. DREPTUL DE DENUNȚARE UNILATERALĂ A CONTRATULUI
 

7.1 Conform art. 4, lit b) din Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță
: "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare, fă penalități și fă invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestării de servicii, de la încheierea contractului." 

7.2 Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind același serviciu de transport cu care s-a făcut expedierea. Cheltuilelile de transport cad în sarcina Cumpă
torului. 

7.3 SC CHRIS - TEAM SRL va rambursa sumele plătite de Cumpărător pentru livrarea produselor fără a îi solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către Cumpărător.
 

Art. 8. GARANȚII
 

Toate produsele comercializate de către site-ul www.globuri.com beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare.
 

Art. 9. FORȚĂ MAJORĂ
 

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.
 

Art. 10. LEGEA APLICABILĂ
 

Prezentul contract este supus legii române. 

Pentru orice reclamații, vă
 rugăm să vă adresați către SC CHRIS - TEAM SRL la adresa de email contact@globuri.com sau la numărul de telefon 0722314948.